Referent-referentka stavebního úřadu - životního prostředí (stavební úřad)

 • Nabídka práce
 • Referent-referentka stavebního úřadu - životního prostředí (stavební úřad)

Referent-referentka stavebního úřadu - životního prostředí (stavební úřad)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VYVĚŠENO na úřední desce www.kostelecno.cz.
Uzávěrka přihlášek 12.2.2021 ve 12:00 hodin.
Přihlášky předat na sekretariát popř. podatelnu MÚ nebo zasílat na e-mailovou adresu sekretariat@muko.cz (zde budou požadované originály předloženy osobně nejpozději při výběrovém řízení).
Požadavky:
- minimálně středoškolské vzdělání (studijní obor stavebního, architektonického nebo právnického směru; obor pozemní stavby výhodou)
- výhodou je vlastnictví osvědčení zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
- praxe v oboru (výhodou).
Znalost:
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu "stavební zákon" (v platném znění) včetně jeho prováděcích vyhlášek a to především:
- vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (v platném znění),
- vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (v platném znění),
- vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (v platném znění)
- vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecně technických požadavcích na stavby (v platném znění)
- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění)
- znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (v platném znění)
- samostatnost, důslednost, flexibilita, komunikativnost, asertivní jednání
- znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B
- splnění podmínek § 4 zákona č. 312/2002 Sb., úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (v platném znění).
Platové zařazení:
- 10. platová třída podle platného katalogu prací NV č. 222/2010 a NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.
Zaměstnanecké výhody:
- 5. týdnů dovolené, příspěvek na stravování, 3 dny indispozičního volna
- pružná pracovní doba.

Výhody


příspěvek na stravování, 3 dny indispozičního volna

Zdroj: Úřad práce ČR

Info práce

 • Finanční ohodnocení

  21260.00 - 31240.00 Kč
 • Min. požadované vzdělání

  ÚSO s maturitou (bez vyučení)
 • Pracovní pozice od

  01.03.2021

Práci nabízí: