Referent-ka oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk

 • Nabídka práce
 • Referent-ka oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk

Referent-ka oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky:
- státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR), věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
- ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči a speciální pedagogiku, sociální patologii

Požadavky pro podání přihlášky:
- znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
- znalost rodinného práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
- znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
- dobrá orientace v sociální oblasti
- praxe na úseku sociálně - právní ochrany vítána
- získána zvláštní odborná způsobilost v sociální oblasti vítána
- komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita
- občanská a morální bezúhonnost
- znalost práce na PC
- řidičské oprávnění skupiny "B"
- dobrý zdravotní stav

Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz)
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu
- telefonní spojení
- datum a podpis
- číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
- informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( dále jen "GDPR")
K přihlášce doložte:
- životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
- výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
- ověřenou kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti:
- realizace zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění

Pružná prac. doba (pevná vždy od 8:00 hodin - PO a ST do 17:00, ÚT a ČT do 15:00 a PÁ do 13:30 hodin). Vhodné i pro OZP.
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou za mateřskou a rodičovskou dovolenou, 11. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1.3. 2021 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Ing. Heleny Miterkové nejpozději 15.2.2021. Informace k pozici podá Ing. Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.

VýhodyZdroj: Úřad práce ČR

Info práce

 • Finanční ohodnocení

  24180.00 - 34990.00 Kč
 • Min. požadované vzdělání

  Vyšší odborné
 • Pracovní pozice od

  01.03.2021

Práci nabízí: