PRÁVNÍK - PRÁVNIČKA

 • Nabídka práce
 • PRÁVNÍK - PRÁVNIČKA

PRÁVNÍK - PRÁVNIČKA

- Zástup za MD a RD
- Požadujeme: ukončené VŠ vzdělání magisterského typu v oboru právo a právní věda, nebo VŠ vzdělání magisterského typu se specializací na obor právo.
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
- Zajišťování pracovně právního a dalšího poradenství veřejnosti v zákonem stanoveném rozsahu. Vyřizování stížností, peticí, podnětů a žádostí. Vymáhání pohledávek. Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Výživné u dětí svěřených do pěstounské péče. Zastupování veřejných zájmů před soudy a správními orgány. Poskytování součinnosti oprávněným orgánům veřejné správy a orgánům činným v trestním řízení. Poskytování právního a dalšího poradenství odborným útvarům na Úřadu práce ČR ve vymezené územní působnosti. Výkon komplexních právních činností ve vymezené územní působnosti.
- Konkrétní podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - právník, s místem výkonu práce Hradec Králové, uveřejněném na portálu MPSV: https://portal.mpsv.cz/web/upcr-kariera/?
- V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete motivační dopis, doplněný o strukturovaný životopis a doklad o dosaženém vzdělání nejpozději do 27.9.2021 vč. na uvedené e-maily nebo písemně na adresu: Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Hradci Králové, odbor kontrolně právní, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové

Zdroj: Úřad práce ČR

Info práce

 • Finanční ohodnocení

  22980.00 Kč
 • Min. požadované vzdělání

  VŠ magisterské
 • Pracovní pozice od

  01.10.2021

Práci nabízí: