Jak napsat svůj profesní životopis (CV)

 • Úvod
 • Životopis (curriculum vitae)

Jak napsat svůj CV

Jestliže chcete potencionálního zaměstnavatele zaujmout už při čtení prvních řádků vašeho životopisu, musíte CV vypracovat tak, abyste přesvědčil i toho nejnáročnějšího zaměstnavatele či podnikatele, případně jejich personálního zástupce, že právě vás pro tu kterou funkci potřebuje. Jen tak máte šanci postoupit do dalšího kola přijímacího řízení – tj. k pohovoru.

Jak napsat životopis

Čemu se vyhnout

Avšak neznamená to, že do životopisu uvedete každý den svého života – personalisté, kteří vaše CV budou číst, se o vás sice musí dovědět co nejvíc, ale ve stručném a výstižném podání. A to proto, abyste právě vy v té hromadě životopisů vynikli.

A jak má tedy strukturovaný životopis vypadat?

 • 1. Musí být stylisticky na dostatečné úrovni, gramaticky správně, a to ať je psán v jakémkoliv jazyce. Před odesláním si nechte CV po této stránce od někoho kvalifikovaného překontrolovat.
 • 2. Začněte tím, co ve vašem životě převažuje – délka praxe nebo studium (uvádějte jen to nejvyšší dosažené).
 • 3. Při vypisování předchozích zaměstnání či podnikatelských aktivit využijte členění textu – tzn. odrážky.
 • 4. Ve svém CV uvádějte pouze pravdivé údaje. Jakmile by personalista zjistil opak, ztrácíte šanci práci získat, byť byste měli tu nejlepší kvalifikaci.

Struktura životopisu

A. Osobní údaje

 • titul, jméno, příjmení, telefon, e-mail
 • je možné připsat i kontaktní adresu či trvalé bydliště a státní příslušnost, avšak tyto informace nejsou povinné
 • pokud přikládáte fotografii, tak jen v profesionálním provedení
 • informace o zdravotním či rodinném stavu do CV nepište; pokud budou zaměstnavatele zajímat, zeptá se na ně při pohovoru

B. Pracovní zkušenosti

 • jednotlivé zkušenosti řaďte chronologicky od nejnovějších po nejstarší
 • vždy napište jméno zaměstnavatele a uveďte, od kdy do kdy pracovní vztah trval
 • ke každé pracovní pozici připište nejdůležitější pracovní aktivity, které jste vykonávali

C. Vzdělání

 • jste-li student či čerstvý absolvent, zařaďte tuto informaci hned za osobní údaje
 • uvádí se nejvyšší dosažené vzdělání, anebo aktuální studium – zde je nutné uvést název školy, studijní obor, získaný titul a rok ukončení (u studentů předpokládané ukončení studia)
 • vypište další vzdělávání, ať už při studiu či předchozích zaměstnáních – například oficiální kurzy, které jste absolvovali (jazykové, účetnictví, apod.) a o nichž vlastníte osvědčení; zmiňte se i o praxích a stážích, kterých jste se zúčastnili během studia, a také o studiu v zahraničí

D. Další dovednosti a znalosti

 • v závěru CV o sobě napište další informace, které by měl budoucí zaměstnavatel vědět a mohl je nějak využít ve prospěch firmy: řidičský průkaz, jazykové znalosti (ty můžete popsat podle evropského referenčního rámce A1–C2), počítačové znalosti, či jiné, pro vaši příští práci významné zkušenosti
 • o všeobecných znalostech a zkušenostech, které lze předpokládat u všech ostatních kandidátů, není nutné se zmiňovat

Protože budete svoje CV zasílat elektronicky, správně ho uložte a označte, nejlépe svým jménem a ve formátu PDF.
A ještě pro vás na závěr: „CV je vaše osobní reklama, kterou musíte předložit tomu nejnáročnějšímu zákazníkovi“.