320280 - vrchní referent-rada v Oddělení sekretariátu a provozního zabezpečení

 • Nabídka práce
 • 320280 - vrchní referent-rada v Oddělení sekretariátu a provozního zabezpečení

320280 - vrchní referent-rada v Oddělení sekretariátu a provozního zabezpečení

Prosíme zájemce, aby se pečlivě seznámili s podmínkami výběrového řízení viz https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/nabidka-zamestnani/app/detail/7068509


Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 20. září 2021 tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna3200@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 4hun2cu.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 320280 vrchní referent/rada v Oddělení sekretariátu a provozního zabezpečení – Ostrava II".

Zdroj: Úřad práce ČR

Info práce

 • Finanční ohodnocení

  21760.00 Kč
 • Min. požadované vzdělání

  Vyšší odborné
 • Pracovní pozice od

  01.11.2021

Práci nabízí: